Ber fylkestinget støtte stemmerett for 16-åringer

I forbindelse med fylkestingets samling i Mo i Rana, foreslår Miljøpartiet De Grønne at fylkestinget skal gå inn for å senke stemmerettsalderen til 16 år.
Nyheter


– En 16-åring har gjennomført ti års skolegang og skal ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne stemme ved valg. Samtidig er ikke demokratisk deltakelse først og fremst en konkurranse om å inneha mest mulig kunnskap, men om å ha nok livserfaring til å kunne gjøre seg opp en mening om hvordan samfunnet skal utvikle seg, heter det i forslaget.

Uttalelsen viser til boka Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide, som ble utgitt i januar. Der konkluderer forskerne, blant annet Johannes Bergh fra Institutt ved Samfunnsforskning, med at unge som har stemmerett fra 16 år, bruker stemmeretten oftere senere i livet.

I tillegg legger uttalelsen vekt på at det er de unge som blir mest påvirket av samfunnsutfordringer som klimaendringer og demografiske endringer. Forslaget konkluderer slik:

– Nordland fylkesting mener tiden er inne for å utvide demokratiet og stemmeretten på ny, ved at stemmerettsalderen senkes til 16 år.