Hun er ny leder i Rødt Nordland

På fylkesårsmøtet i helga ble Linda Forsvik fra Bodø valgt som ny leder av Rødt Nordland. Thina Johanne Nordfjellmark fra Sømna ble ny nestleder.
Nyheter


Valgkomitéen innstilte Forsvik som leder og Nordfjellmark som nestleder, men benkeforslag fra salen førte til votering mellom de to kandidatene og endte med flertall for Forsvik.

– Det er utrolig tøft at vi er to sterke kandidater som ønsker ledervervet og jeg ser fram til at vi skal jobbe sammen for å styrke Rødt Nordland fram mot stortingsvalget til neste år. Målet for neste årsmøte må være at det blir kampvotering om å bli kasserer også, sa Forsvik fra talerstolen.

Forsvik erstatter Gunnvald Lindset fra Vefsn som ikke tok gjenvalg som leder, etter å ha hatt rollen helt siden oppstarten av partiet i 2007.

– Det er på tide å slippe nye krefter til, og jeg er veldig glad for at vi får to svært dyktige kvinner i ledelsen som leder og nestleder. Det er jo også greit å få bedre tid til litt andre ting, sier Lindset.

Linda Forsvik er 43 år, har jobbet mange år som ufaglært og er nå sykepleier. Hun har lang fartstid i politikken, som aktivist, lokallagsleder, bystyrerepresentant og gruppeleder i Rødt Bodø, og har vært fast styremedlem i Nordland Nei til EU. Thina Johanne Nordfjellmark er 35 år, også sykepleier, leder i Rødt Sømna og vara til kommunestyret.

Resten av styret består av Ove Amundsen fra Rana som kasserer, og styremedlemmene Camilla Tranås Kristensen fra Vega, Linn Stemland fra Bodø, Eline Meek Allern fra Alstahaug, Roy Tore Valsnes fra Hadsel, Hanne Bjerkvik fra Narvik og Per Gunnar Skotåm fra Fauske. Varamedlemmene i rekkefølge er Thomas Aspen fra Hemnes, Magnhild Haugen fra Sortland, Elisabeth Anethe Olsen fra Narvik og Lena Myrheim fra Rana.