– Ingen grunn til å sette HV-soldater i karantene når de kommer hjem fra Cold Response

Ingen soldater fra HV-16 bør i karantene når de nå avslutter øvelse Cold Response og drar tilbake til det sivile livet, ifølge kommandør Jon Ivar Kjellin.

Fra venstre: Lege og oberstløytnant Erling Bekkestad Rein, sjef for sykeleiren og korona-koordinator under øvelse Cold Response, kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for HV-16 og major Stig Hegna, som er HV-16s distriktslege.  Foto: Kristian Berg/Forsvaret

Nyheter


– Det er viktig å presisere at det ikke er identifisert noen smittede i løpet av øvelsen. Det skal derfor ikke være behov for karantene for soldatene som kommer hjem, sier Kjellin, som er sjef for HV-16, i en pressemelding.

Øvelse Cold Respons 2020 avsluttes i disse dager og det sivile samfunn skal ta vel i mot personellet fra HV-16 som har vært på øvelsen. Heimevernet har tatt strenge forholdsregler for å unngå smitte av koronaviruset på personellet under Cold Response.

Han ber samtidig soldatene forholde seg til de nye tiltakene som kom under pressekonferansen med regjeringen torsdag.

Kjelling får støtte fra lege og oberstløytnant Erling Bekkestad Rein, som er sjef for sykeleiren og korona-koordinator under øvelse Cold Response.

– Personell som returnerer til det sivile igjen representerer ingen større smittefare enn andre i det sivile samfunnet, sier Bekkestad Rein.

HV-personellet har under øvelsen vært under ett strengt regime for å unngå smitte, der følgende har vært vektlagt:

· God håndhygiene, riktig vask av hender med såpe, samt desinfisering av hender.

· Egne vaskeprosedyrer og streng kontroll ved bespisning.

· Ingen håndhilsning og klemming i henhold til nye prosedyrer.

· Gode hoste- og nysevaner. Hoste i albuen.

· Ikke store og tette samlinger av personell. Avstand mellom personell.

· Ekstra vask og desinfisering av områder som blir berørt av personell.

Gode tiltak

I tillegg fikk soldatene før øvelsen tilsendt en tekstmelding fra HV-16 hvor de tre spørsmålene som Helsedirektoratet har laget i forbindelse med utbruddet av korona i Norge ble spurt: Har du vært i kontakt med smittet personell, har du vært i utsatte områder med vedvarende spredning de siste 14 dager (som angitt av FHI) og har du symptomer på smitte, så skal du kontakte lege for vurdering snarest mulig.

Dersom noen soldater hadde dokumentasjon fra lege på at karantene er nødvendig, så fikk de fritak fra øvelsen og bedt om ikke å møte.

Tiltakene HV-16 har gjennomført roses av Bekkestad Rein. Han sier mange av tiltakene Forsvaret har satt i gang under øvelsen er strengere enn det nivået Folkehelseinstituttet har lagt seg på.

– HV-16 har satt i gang meget gode tiltak i leiren for å hindre smitte. Blant annet med ekstra tiltak i fellesareal som spisemessa, toaletter med mer. Dette har igjen vært kvalitetssikret ved hjelp av egne helsepersonell og veterinær. I tillegg har det vært meget god informasjonsflyt fra sjef HV-16 ned til den enkelte soldat, sier oberstløytnanten i pressemeldingen.

Ingen kjente tilfeller

Major Stig Hegna er HV-16s distriktslege. I det sivile jobber han som overlege og ortoped ved UNN Harstad. Han sier alle soldatene er screenet i henhold til Folkehelseinstituttets punkter.

– Vi screenet alle med å sende ut en sms i forkant med spørsmål og vi har stilt dem de samme spørsmålene dersom det har vært noen som har vært bekymret etter de kom inn til øvelsen. På denne måten har vi stoppet soldater som kunne være smittebærere før de kom inn til øvelse, sier Hegna i pressemeldingen.

Hegna viser til at man så langt ikke har noen kjente tilfeller av smitte i hele Forsvaret, utenom soldaten som ble satt i karantene i Skjold leir.

– Men nå er hele koronasituasjonen i en helt ny fase hvor det i mange tilfeller ikke er mulig å spore hvor smitten kommer fra. Det er grunnen til at Forsvaret nå avvikler øvelsen i rolige og greie former. Samtidig som også mange soldater i HV bekler viktige stillinger i det sivile som det kan bli bruk for fremover, sier Hegna.

Dimittering

Skulle HV-personell likevel ha mistanke om at de kan være smittet av korona etter at de kommer hjem, så skal de som den øvrige befolkningen ikke dra til fastlege eller sykehus, men kontakte fastlege på telefon for vurdering. Det er fastlegene som skal vurdere om man skal være i karantene og om man skal testes for om man er smittet.

Når det gjelder dimittering av soldatene fra øvelsen, så gjennomføres det kontrollert. Personell som har samfunnskritiske funksjoner er allerede dimittert.

For resten av mannskapet startet man dimitteringen onsdag kveld, fortsetter torsdag og fredag. Det betyr at hovedstyrken vil ha avsluttet tjenesten innen fredag ettermiddag. Innsatsstyrke Claymore er holdt igjen inntil videre for å løse pålagte oppdrag til beredskap og styrkebeskyttelse.