Avlyser turer i Vesterålen

Vesterålen Turlag følger rådene fra DNT sentralt og avlyser alle arrangementer og fellesturer. Kommende helg er fem turer avlyst på bakgrunn av smittesituasjonen og viruset covid-19.

Turlagets hytter blir ikke stengt, men større grupper oppfordres om å unngå å besøke hyttene. Her fra Ingemannhytta, der søndagens planlagte fellestur er avlyst på grunn av covid-19  Foto: Vesterålen Turlag

Nyheter

– Våre ubetjente hytter kan vanskelig stenges, men vi ber spesielt større grupper om å unngå å besøke hyttene våre, sier turlagets leder Trond Løkke i ei pressemelding.

Den Norske Turistforening (DNT) har anbefalt sine lokalforeninger å avlyse planlagte møter, fellesturer og organiserte aktiviteter.

– De aller fleste administrasjoner og arbeidsplasser velger å legge til grunn et føre-var-prinsipp for egen drift, skriver DNT til sine medlemsforeninger. Det heter videre fra DNT at alle møter som årsmøter, dugnadsmøter og andre møter i egen regi anbefales avlyst og gjennomføres digitalt der dette er mulig. Organiserte fellesturer og aktiviteter avlyses.

– Rådene vurderes fortløpende ut fra nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, uttaler turlagsleder Løkke.