Snøkaos på innfartsåren til Vesterålen lørdag kveld

Fylkesvei 85 var helt stengt grunnet snøkaos lørdag kveld.
Nyheter

Vols medarbeider, Marius Birkeland, var på stedet like etter klokken 23:00. Han fortalte om opp mot en meter snø i veibanen og kaos.

På strekningen mellom Våtvoll og Lofastkrysset, nærmere bestemt Skredbukta, sto klokken 23:26 en trailer fast i grøftekanten, eller brøytekanten om du vil.

Dette førte til at flere trailere ikke kommer seg forbi før den er fjernet. Det er mulig å passere med vanlig personbil dog. Dette ble imidlertid vanskelig da det sto køer med trailere og vogntog i begge retninger. Dermed ble det stillstand på strekningen en god time.

Vol snakket med flere bilister gjennom natta. Rundt klokken 01:00 ble traileren slitt løs, og veien åpnet igjen.

Om du har tips i saka, send det til red@vol.no eller sms 94018462.