Politiet: – Store konsekvenser ved karantenebrudd

Heidi Kløkstad, politimester i Nordland. 

Nyheter

I ei pressemelding ønsker politiet å understreke viktigheten av at folk overholder karantenebestemmelsene. Det er tre tungtveiende grunner til det:

  • Karantene er besluttet for de som potensielt kan spre smitte. For folkehelsen er det utrolig viktig at det ikke skjer.
  • Det er straffbart å bryte regelverket og det kan få rettslige konsekvenser for de som bryter disse – det straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.
  • I den vanskelige situasjonen hele samfunnet nå står i, så ønsker vi ikke å bruke politiets ressurser på å springe etter folk som ikke følger reglene for karantene. Det burde være unødvendig å fortelle det, langt mindre måtte følge det opp. De som bryter karantenekravene utgjør dermed både en helsemessig fare for andre, og de bidrar til at politiets ressurser brukes til denne type oppdrag i stedet for andre mer prekære oppgaver vi har for å sørge for folks trygghet.–

– Vi er bekymret for at noen tar for lett på dette. Politiet får stadig inn meldinger fra publikum om folk som bryter karantenereglene. Fram til nå har det vært litt uklart hvilken reaksjon som vil kunne komme fra politiet i slike tilfeller, det er nå blitt klart. Brudd på karantene er straffbart, sier Heidi Kløkstad, politimester i Nordland.

– Det er også viktig at foreldre bruker tid på å forklare sine ungdommer betydningen av at de følger råd og regler i forbindelse med koronasituasjonen. Fester og sammenkomster må utsettes. Alle som er i karantene skal selvsagt etterleve det, men dette skal også følges av oss andre. Det er liten vits i å stenge skolene hvis de samme folkene møtes i andre lokaler, sier hun.