God beredskap i Vesterålen:

Diskuterte muligheten for kontrollpost i Lofast-krysset

Leder i Vesterålen regionråd, Hugo Jacobsen (Ap), opplyser til Vol at kommunene i et telefonmøte mandag diskuterte muligheten for å sette opp en kontrollpost i Lofast-krysset. Hensikten er om mulig å få bedre kontroll med reisende inn i regionen.

Ordfører i Lødingen, Hugo Jacobsen (Ap), er også leder for Vesterålen regionråd. Situasjonen i Vesterålen er god og kommunene er forberedt på det som kommer. 

Nyheter

Han var i møte i Lødingens kommunes beredskapsgruppe tirsdag morgen, og der ble han informert om at det er gjort fire ny tester knyttet til mulig koronasmitte i Lødingen kommune. Han understreker at det ikke er gjort noen funn per i dag, men at kommunen vil avvente de nye testene som er gjennomført. I Lødingen kommune er det gjort til sammen fem tester totalt.