Politiet i Nordland blir mer synlige digitalt

Politiet i Nordland og alle andre steder i landet har stengt publikumsmottaket på grunn av koronasituasjonen, men styrker til gjengjeld den digitale tilstedeværelsen.
Nyheter

I en pressemelding opplyser Politiet i Nordland om at de styrker nettpatruljen på Facebook.

– Her kontakter folk oss med meldinger i innboks/Messenger for å få svar på mange forskjellige spørsmål. Vi svarer etter beste evne og prøver å gjøre folk i stand til å gjøre kloke valg, sier politimester Heidi Kløkstad i en pressemelding.

Politiet Nordland opplever en liten økning i behovet for kontakt på nett, nå når mange sitter hjemme isolert og det er mindre mulighet for å få direkte kontakt via politiets enheter.

– Mange ansatte i politidistriktet deltar i Nettpatruljen, både politifaglig kompetanse og supplerende kompetanse, som juridisk- eller kommunikasjonsfaglig. Nettpatruljen brukes også til å gi ut informasjon og råd til publikum, så vi ser gjerne at så mange som mulig følger oss, sier Kløkstad.

I pressemeldingen understrekes det at nettpatruljen ikke er konstant bemannet og ingen erstatter for nødsentralen. For å melde inn akutte hendelser eller behov for politiets tilstedeværelse skal operasjonssentralen kontaktes, på nummer 2800, eller 112 dersom det er en nødsituasjon.