Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt bistår politiet med grensekontroll

Fire soldater fra HV-16s innsatsstyrke Claymore og vokter Norges riksgrense sammen med to fra politiet.
Nyheter


– Jeg er veldig fornøyd med at vi får lov til å bistå politiet, fordi dette er en del av det vi skal gjøre dersom det blir krise. Jeg er stolt over å kunne bidra i den den spesielle situasjonen landet er i nå, sier Steinar Lund, soldat i innsatsstyrke Claymore i en pressemelding.

HVs personell er ikke bevæpnet, men gitt begrenset politimyndighet. Grensekontrollen ledes av politiet, mens Heimevernet støtter politiet. HV står under militær kommando. I utgangspunktet varer dette oppdraget til 26. mars.

Heimevernet er forberedt, trent og utrustet til å bistå sivile myndigheter og klare til å bistå om samfunnet ber om støtte.

Grensekontroll til Finland ved Helligskogen/Kilpisjärvi utføres i skrivende stund av politiet. Men en styrke fra Lyngenlinja HV-område i HV-16 står klar til å iverksette støtte til politiet på kort varsel.