Vil utvide regjeringens fullmakter

Under en pressekonferanse onsdag formiddag, sier statsminister Erna Solberg (H) at situasjonen Norge er i nå, krever at man handler raskt, og påpeker at det alltid vil kreve noe formaliteter å få fastsatt en lov eller et unntak fra en lov.

Oslo 20200312. Statsminister Erna Solberg.  Foto: Lise Åserud

Nyheter


– Regjeringen vil derfor i ettermiddag sende en proposisjon til Stortinget som gir regjeringen mulighet til å fastsette forskrifter, også forskrifter som fraviker fra gjeldende lov, bortsett fra selvfølgelig grunnloven og menneskerettighetene, sier statsministeren.

Intensjonen med loven er at den skal gjøre det enklere, på en rask måte, å iverksette tiltak som anses som nødvendig for å håndtere koronakrisen. Den innebærer at regjeringen kan sette til side lover og regler uten å gå via Stortinget, slik den normalt måtte ha gjort.

– Det er for å få ting til å fungere, det er ikke for å tilta oss nye maktområder i vårt samfunn.

Erna Solberg sier hun varslet partiene på Stortinget om at regjeringen ville fremme denne loven på søndag.

– Bakgrunnen for dette er den krisen vi er inne i har vist at det er mange områder der vi ikke har et rettslig grunnlag for å fastsette nye regler raskt nok, sier hun videre.

Hun nevner NAV, der frister for at den enkelte kan få ytelser raskt kan gå ut, som et eksempel på et område man ikke har grunnlag for å handle raskt nok.

I arbeidet med kriseloven har det vært viktig for opposisjonen å sikre arbeidstakernes rettigheter.

– Vår forutsetning for å støtte en slik lov er at partene i arbeidslivet konsulteres om dette. Vi snakker om trepartssamarbeidet i festtaler. Nå er det krise. Og partene er rede til å ta store grep, men da må de trekkes med, sa Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv tirsdag.