Frykter matproduksjonen kan stoppe opp

Sjømat Norge mener ansatte i matvareindustrien må gis prioritet i korona-testing og unntak fra karantenekravene.

Geir Ove Ystmark, daglig leder i Sjømat Norge.  Foto: Tone A. Karlsen

Nyheter

– Vi må sikre samfunnet tilgang på mat, og derfor må vi sikre tilgang på arbeidskraft, sier toppsjefen i Sjømat Norge i NHO, Geir Ove Ystmark til Fiskeribladet.

Ystmark representerer flesteparten av landets fiskeindustribedrifter, både innenfor lakse-, silde- og hvitfisksektoren. Selv om mesteparten av norsk fisk eksporteres, vil norsk fisk også være svært viktig i den nasjonale matforsyningen. I tillegg er norsk sjømat viktig for forsyningen internasjonalt.

Derfor jobber Ystmark sammen med sine kolleger i NHO-systemet for sikre hele verdikjeden i matproduksjonen.

– Vi har gjort grundig analyser av behovene for fiskerne, oppdretterne og bøndene. Verdikjeden er kompleks med mange ulike arbeidsoppgaver. Blir et ledd satt ut av spill kan hele matproduksjonen stoppe opp, sier Ystmark til avisa.

NHO-toppen mener blant annet ansatte i næringsmiddelindustrien må gis prioritet i koronatesting. Dessuten er det behov for å vurdere karantenekravene til de ansatte.