Sjekk hvilke prosjekter som fikk midler til trafikksikkerhet

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg har fordelt 147 700 kroner til ulike prosjekter i Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Pengene går til alt fra kampanjer og informasjonsmateriell til reflekser og sykkelopplæring
Nyheter


Som en del av støtteordningene til trafikksikkerhet, deler Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ut midler til ulike tiltak i trafikksikkerhetsarbeid. Et stort antall ulike prosjekter i hele Nordland har fått støtte i denne runden.

– Det lokale trafikksikkerhetsarbeidet er svært viktig. Blant annet når vi målgrupper der vi er helt avhengig av det lokale engasjementet, sier leder i NFTU, Bent-Joacim Bentzen til Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

I tillegg er det delt ut midler til to fylkesdekkende tiltak. Elevorganisasjonen får 10 000 kroner til refleksaskjon. Musikkteaterforestillingen «Ville veier og vrange skilt» får 70 000 kroner.

Kommunene i Vesterålen fikk til sammen 52.000 kroner i trafikksikkerhetsmidler fordelt på ulike prosjekter. Hvilke kommuner som fikk hva, og for hvilke prosjekt, ser du i tabellen under:


KOMMUNE

REGION

SØKER

TILTAK

TILDELT


Vesterålen

Steine skole

Gå-/sykkelaksjon, sykkelkontroll

10.000

Hadsel

Vesterålen

Helsestasjonen

Refleksaksjon

11.000

Andøy

Vesterålen

Bygdelaget for Forfjord, Fornes og Medby

Trafikksikkerhetsdag

8.000

Hadsel

Vesterålen

Hadsel kommune

Trafikksikkerhetsdager

15.000

Sortland

Vesterålen

Sortland kommune

Trafikksikkerhetskurs barnehage

8000
SUM VESTERÅLEN

52.000