– Staten må fullføre fiskerihavner

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen forventer at staten fullfører de statlige fiskerhavnprosjektene i Nordland.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, Sp.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Nyheter

I fylkesrådets innstilling til kommende Nasjonal transportplan (NTP), forventes det at staten fullfører de statlige fiskerihavnprosjektene i Andøy, Værøy og Røst, og at disse prioriteres i NTP 2022-2033.

– Disse ligger inne i gjeldende NTP 2018-2029, så det skulle bare mangle at de fullføres, og at de fullføres først i perioden. Det samme gjelder også for Ballstad fiskerihavn. Dette haster, påpeker fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp) i ei pressemelding.


Satser videre på Hennes:

Håper på ny brygge når turistene er tilbake

Fisketuristene på Innlandet har ikke sviktet helt på grunn av koronaviruset, men har booket om besøket til senere i sommer. Da håper daglig leder Stein Alan Steffensen i Hennesstrand Brygger AS å ha klar ei ny flytebrygge som får plass til alle turistbåtene til selskapet.


Statlig ansvar

Det ligger mye usikkerhet knyttet til at fylkene gjennom regionreformen, er ment å skulle overta ansvaret for alle fiskerihavner. Blant annet er avklaringene rundt de økonomiske forholdene langt fra på plass.

– Derfor er det viktig for oss å poengtere at nettopp disse statlige fiskerihavnprosjektene må inn i kommende nasjonale transportplan. Det må ikke på noen måte stilles tvil om at disse må fullføres – og av statlige midler, understreker Bentzen.


Viktig investering

Fylkesråd Bentzen påpeker at utbygging av fiskerihavner er en viktig forutsetning for å utvikle fiskeri- og havbruksnæringen. Sjømatsektoren har en stor og økende nasjonal økonomisk betydning.

– I gjeldende NTP ligger det inne tre store fiskerihavnprosjekter til en samlet investering på om lag én milliard kroner. Jeg mener at prosjektene må videreføres med statlig finansiering i kommende NTP, inklusiv Ballstad fiskerihavn, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Nordlands høringsinnspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 blir vedtatt av fylkestinget i slutten av april.


Ute av nasjonal transportplan:

Havneprosjekt i det blå

Skjebnen til det store havneprosjektet på Andenes er helt i det blå. I 2017 mente regjeringen Solberg at prosjektet var viktig. Nå tas det ut av Nasjonal transportplan.