Ordfører foreslo gavekort til kommunalt ansatt:

Kommunestyret torpederte ideen

Kurt Jenssen hadde en tanke om å dele ut gavekort til kommunen ansatte, som helst burde brukes lokalt, som en takk for innsatsen i koronasituasjonen. Det satte flere politikere foten ned for.
Nyheter


- Det er ingen i Hadsel kommune som vesentlig taper penger, begynte Ivar Fredriksen (H) som mente det var feil disponering av kommunale midler.

- Hva er det næringslivet får. De skal bevare en arbeidsplass, og vi vet at det er i underkant av en av tre nyetablerte som overlever etter fem år. Vi har mange nyetableringer i Hadsel kommune, så vi kan bare tenke oss hvor mange som overlever etter denne krisen, sa Fredriksen.


Gavekort til alle

Som en påskjønnelse til de kommunalt ansatte, og spesielt skole- og helsepersonell, ønsket ordfører Kurt Jenssen å dele ut gavekort til samtlige som en bonustakk for jobben de har gjort med å endre arbeidshverdagen mens koronaen står på.Sortland kommune og Sortland næringsforening oppfordrer til lokal, trygg handel

Leder i Sortland næringsforening,Marius Steiro, og næringssjef i Sortland kommune, Marius Remen-Hansen, oppfordrer både handlende og butikker til å ta vare på hverandre i tiden fremover.


- En bølge av konkurser

Beløpet det var snakk om å bruke på gavekort, skulle saken blitt realitetsbehandlet, var på rundt 500 000 kroner. Å gi det til ansatte i form av gavekort, i noen tro på at det ville utgjøre en forskjell, var noe Fredriksen og flere ikke hadde den største troen på.

- Her vil det komme en bølge av konkurser. Tro meg folkens. Så skal vi gi et signal om at vi sprøyter inn en halv million kroner, uten at vi vet hvor det går? Beklager, men jeg tror ikke denne måten å disponere summen på kommer alle til gode, avsluttet Fredriksen.

MOS-politiker Ørjan Robertsen anerkjente den betydelige innsatsen de kommunalt ansatte har lagt ned, med arbeidshverdager som er snudd på hodet og raske snuoperasjoner for å blant annet holde undervisningsarbeidet til skoleelevene i gang. Han var heller ikke like overbevist om at gavekort var veien å gå.

- I denne situasjonen, hvor vi skal prioritere bruk av økonomiske midler, vil jeg i denne sammenhengen at vi bruker det på dem som blir aller hardest rammet, sa Robertsen.

Liten støtte

Flere mente imidlertid at ideen som sådan var god, men at det heller kunne opprettes et eventuelt fond som hardt rammede kunne søke midler fra hvis det skulle være nødvendig.

Jenssen, som lanserte forslaget og så for seg at det skulle sendes til formannskapet for behandling, så derfor ingen grunn til å kjøre saken videre.

- Jeg ser ingen grunn til det, hvis vi ikke får noen støtte for å sende saken til behandling i formannskapet, avsluttet ordføreren.