Mulighet for stortingsflertall for flere anbud på Hålogalandsveien:

Frode Nilsen i LNS: – Både jul og 17. mai på samme dag

Stortingsrepresentantene Kjell-Børge Freiberg og Bård Hoksrud fra Frp tar til orde for at det skal utlyses flere, og ikke bare ett, anbud på Hålogalandsveien. Det øyner muligheten for stortingsflertall, noe Frode Nilsen i LNS er svært glad for.

Frode Nilsen, konserndirektør i Leonard Nilsen & Sønner AS.  Foto: Akrivfoto/Jørn Aune

Nyheter

– Dette er både jul og 17. mai på samme dag. Det er dette vi har bedt om i lang tid, sier konserndirektør Nilsen til nettavisen bygg.no.

– Anbudet i form og størrelse blir for stort

Bakgrunnen for saken er at regjeringen og Statens vegvesen har foreslått å utlyse den nye Hålogalandsveien som én OPS-kontrakt (offentlig-privat samarbeid, red.anm). Veiprosjektet har en prislapp på rundt ni milliarder kroner, som gjør det til et av de største prosjektene i markedet. Flere har reagert på dette forslaget.

Arild Østgård, styreleder i EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg), avdeling Hålogaland og administrerende direktør i Peab Bygg Norge, uttalte i fjor at kontrakten er for stor for det norske markedet. Nilsen i LNS har også vært svært kritisk til én stor OPS-kontrakt.

Sp, Ap og SV har stilt spørsmål med størrelsen på kontrakten og mener kontrakten må kunne deles opp. Også Bø-ordfører Sture Pedersen (H) har uttalt at det må finnes en løsning. Nå har altså også Freiberg og Hoksrud tatt til orde for dette, noe som kan gi flertall for oppdeling i Stortinget.

– Anbudets størrelse er en invitasjon til store utenlandske selskap der Norske entreprenører ikke får konkurrere som følge av størrelsen. Her bør anbudet deles opp, slik at norske entreprenører kan konkurrere om å bygge de ulike delene av veien, som skal knytte sammen Sortland, Harstad og Evenes, sier Freiberg i en pressemelding.

Kjell-Børge Freiberg, stortingsrepresentant for Frp.  Foto: ArkivfotoHan og Hoksrud mener at det vil parkere norske entreprenører i grøfta, for så å invitere utenlandske selskap inn, hvis kontrakten ikke deles opp.

– Det er ikke akseptabelt at vi skal gjennomføre Nord-Norges største samferdselsprosjekt der det skal legges opp til at utenlandske anleggsmaskiner og folk jobber for fullt, mens norske gravemaskiner er parkert og arbeiderne er permittert. Det er ikke manglende konkurranseevne, men fordi anbudet i form og størrelse blir for stort! Det er galskap og kan ikke skje, slår Freiberg fast.

– Vil ha flere negative konsekvenser

Ingelin Noresjø (KrF), statssekretær i Samferdselsdepartementet, uttalte til NRK før påske at det norske markedet ikke er stort nok til at entreprenørene kan ta en så stor risiko som med for eksempel Hålogalandsveien.

– Vi er derfor avhengig av å rette oss mot et større europeisk eller internasjonalt marked. Å dele opp prosjektet for Hålogalandsvegen vil ha flere negative konsekvenser, sa Noresjø til NRK.

Hun mente at en oppdeling ville føre til at store deler av prosjektet måtte planlegges på nytt. Noresjø sa at de uansett forventer at norske aktører ville delta som underleverandører.

Freiberg mener at det alltid bør tilrettelegges for norsk entreprenørskap, og at koronapandemien gjør at de må være ekstra påpasselige.

– Når viruset sørger for permitteringer, må vi gjøre det vi kan for å holde næringsliv og sysselsetting oppe, sier Freiberg i pressemeldingen.

Mulighet for flertall

Hoksrud, som er fraksjonsleder for Frp i samferdselskomiteen, mener at det er to måter de kan sørge for at prosjektet med Hålogalandsveien gir økt sysselsetting i Norge.

– Samferdselsdepartementet kan bekrefte at de vil rigge prosjektet slik at Norske entreprenører får mulighet til å konkurrere om prosjektet, eller så kan Stortingsflertallet gripe inn og sikre sunn fornuft, sier han.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Frp.  Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB scanpixIfølge pressemeldingen mener Freiberg og Hoksrud at det mest sannsynlig er et stort flertall i Stortinget for at prosjektet skal deles opp.

Nilsen i LNS sier til bygg.no at de engasjerte i saken har opplevd at flere politikere har vært enig med dem, og at mange har jobbet godt med saken i Stortinget.

Han tror at det er en god mulighet for at prosjektet blir delt opp, men sier at ingenting er avgjort før alt er avgjort.

– Jeg kan ikke forstå at ikke dette går veien nå. All fornuft tilsier at prosjektet bør deles opp, ikke minst med bakgrunn i koronatidene vi er inne i, sier Nilsen til bygg.no.