– Et nytt steg i retning av total kostnadssprekk

Liv Signe Navarsete slår fast at regjeringen styrer med nye steg mot total kostnadssprekk på Evenes og klare brudd med forutsetningene i langtidsplanen.
Nyheter

– I 2016 sa man at Evenes var prosjektet med lavest kostnad, og siden den gang har kostnadene sprukket gang etter gang, sier Navarsete til VOL.

Hun peker på at kostnadssprekkene ikke er over ved denne korsveien. For eksempel har forsvarsministeren bare henvist til pågående forskning for å finne en måte som gjør at rullebanen på Evenes kan avvises på en tilfredsstillende måte. Hun mener at forutsetningene i langtidsplanen helt klart er brutt.

– Er det fortsatt håp for Andøy, eller tror du det er gått så mye prestisje i saken fra regjeringen og Ap at vedtaket står seg?

– Hvis man ikke er villige til å revurdere saken, er det ren prestisje som står igjen. Ingen prosjekter er så dårlig at man aldri stanser opp for å finne alternativer, sier Navarsete.

Hun er bekymret fordi det fortsatt er mange spørsmål som er stilt, som krever svar. Disse spørsmålene lover hun vil bli stillet i forbindelse med den kommende langtidsplanen for Forsvaret.

– Tror du Arbeiderpartiet kan komme til å snu?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det bør du ringe Arbeiderpartiet å finne svar på.