Ber om en halv milliard mer til utbygging på Evenes

Kostnadene for utbyggingen på Evenes øker.

NYBYGG: Slik kan den nye oppstillingsplassen for de nye maritime patruljeflyene bli seende ut på Evenes.  

Nyheter

Regjeringa ber Stortinget godkjenne ny kostnadsramme for etablering av fasiliteter for dei nye maritime patruljeflya på Evenes stasjon. Årsaken er nødvendige endringer for unngå turbulens som ville gå utover annen flytrafikk. Merkostnadene er beregna til 393 millioner kroner.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Ifølge regjeringa er totalkostnaden for hele utbyggingen på Evenes fortsatt innenfor kostnadsramma på 5,08 milliarder.

Men tallene har endra seg. For i juli 2016 skulle hangaren koste i overkant av én milliard kroner og i juni i fjor godkjente Stortinget ei økning på kostnadsramma på 1,8 milliarder kroner. Nå vil de altså øke med ytterligere en halv milliard.

I juli 2016 skulle hangaren koste i overkant av en milliard kroner. I juni i fjor godkjente Stortinget ei økning i kostnadsramma til 1,8 milliarder kroner – og nå ber regjeringa om ei økning på ytterligere en halv milliard.

– Fasilitetene skulle lokaliseres på en kompakt måte på Forsvaret sin eiendom helt sør på Evenes flystasjon parallelt med og på vestsida av eksisterende rullebana. Det vart gjennomført en ekstern kvalitetssikring av prosjektet i samband med godkjenninga i 2019. Ekstern kvalitetssikrer konkluderte først med at prosjektet kunne videreføres i samsvar med forprosjektet, men etter en ny analyse av blant annet Avinor og Luftfartstilsynet, ble konklusjonen at plasseringa av en hangar måtte endres for å tilfredsstille sivile flyoperatørers behov for trygghet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Ny plassering av hangaren førte og med seg andre behov for en annen løsning for avrenning av kjemikalier brukt til avising av flya. Totalt er kostnadsramma anbefalt økt med 558 millioner kroner. Arbeidet med å finne ei ny lokalisering av hangaren til de maritime patruljeflya innebærer ei ferdigstilling sommeren 2023, og ikke sommeren 2022 som først planlagt ifølge Bakke-Jenssen.