Huitfeldt: – Fortsatt under totalrammen på 5,08 milliarder

Arbeiderpartiet mener at totalrammen på kostnadene på Evenes fortsatt overholdes.
Nyheter

– Vi registrerer at totalkostnaden for utbyggingen av Evenes som base både for overvåkningsflyene og framskutt kampflybase fremdeles er under totalrammen på 5,08 mrd. kroner fra konseptvalgutredningen i april 2018. Vi vil gå nærmere inn i tallene når saken nå skal behandles i Stortinget, sier hun da Vol kontakter henne om saken.

Regjeringa ber Stortinget godkjenne ny kostnadsramme for etablering av fasiliteter for dei nye maritime patruljeflya på Evenes stasjon. Årsaken er nødvendige endringer for unngå turbulens som ville gå utover annen flytrafikk. Merkostnadene er beregna til 393 millioner kroner.

Vol oppdaterer saken.