Solsvik: – Dette blir dyrere, mye dyrere

Tidligere Høyre-ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, er ikke i tvil. Evenes flystasjon blir mye dyrere enn de fem milliardene regjeringen fortalte om i dag.

Jonni Solsvik mener det ikke finnes mer egnede steder å innfase P8-flyene på enn Andøya.  Foto: Kallestad, Gorm

Nyheter

BLV meldte for litt siden at den totale kostnadsrammen ved Evenes er anbefalt økt med 558 millioner kroner, opplyser Forsvarsdepartementet.

De totale kostnadene til Evenes er dermed steget til over fem milliarder kroner. Solsvik sier til VOL at kostnadene ikke stanser der.

– Nei, det er sikkert at dette bare er begynnelsen. Kostnadsestimatet vil ikke holde.

Han sier at overskridelsene på ingen måte er uventet.

– Er dette første skrittet i skrinleggelsen av Evenes-prosjektet?

– Det er helt avhengig av hvor mye politisk prestisje som er investert i saken. Behandlingen av langtidsmeldingen i Stortinget, kan gjøre at man må se på vedtaket på nytt. Akkurat det er ikke noe nytt i forsvarssammenheng. Det har skjedd mange andre ganger, sier Solsvik.

Han sier at regningen på fem milliarder kroner bare er en begynnelse.

– Dette blir dyrere. Mye dyrere. Det er heller ikke noe nytt i forsvarssammenheng. Vi er heller ikke ferdig med investeringene. Det blir dyrere. Mye dyrere.

Han peker på at mye har skjedd siden Stortinget i 2016 tok beslutningen om å flytte flyene fra Andøya til Evenes.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret med et mer aktivt Russland, sier Solsvik.

Han peker dessuten på at regjeringen den gangen pekte på kostandene. Evenes skulle være billigere enn Andøya, men kostnadene har føket opp i et raskt tempo. Solsvik peker på et siste moment. Da Ap regjerte, var Høyre et opposisjonsparti som stilte gode og nødvendige spørsmål til regjeringen om kostnader, men da 2016-vedtaket falt ble de kritiske spørsmålene ikke stilt.

Navarsete enig

Liv Signe Navarsete slår fast at regjeringen styrer med nye steg mot total kostnadssprekk på Evenes og klare brudd med forutsetningene i langtidsplanen.

– I 2016 sa man at Evenes var prosjektet med lavest kostnad, og siden den gang har kostnadene sprukket gang etter gang, sier Navarsete til VOL.

Hun peker på at kostnadssprekkene ikke er over ved denne korsveien. For eksempel har forsvarsministeren bare henvist til pågående forskning for å finne en måte som gjør at rullebanen på Evenes kan avvises på en tilfredsstillende måte. Hun mener at forutsetningene i langtidsplanen helt klart er brutt.

– Er det fortsatt håp for Andøy, eller tror du det er gått så mye prestisje i saken fra regjeringen og Ap at vedtaket står seg?

– Hvis man ikke er villige til å revurdere saken, er det ren prestisje som står igjen. Ingen prosjekter er så dårlig at man aldri stanser opp for å finne alternativer, sier Navarsete.

Hun er bekymret fordi det fortsatt er mange spørsmål som er stilt, som krever svar. Disse spørsmålene lover hun vil bli stillet i forbindelse med den kommende langtidsplanen for Forsvaret.

– Tror du Arbeiderpartiet kan komme til å snu?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det bør du ringe Arbeiderpartiet å finne svar på.

Norvoll kritisk

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, er lite begeistret for at regjeringen nå ber stortinget om å godkjenne ny kostnadsramme, på over en halv milliard kroner, for etablering av fasiliteter for de nye maritime patruljeflyene på Evenes flystasjon.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Men det er åpenbart at det i forbindelse med etableringen av MPA på Evenes, ble tatt en forhastet beslutning, sier Norvoll til Vol.

Andværingen sier videre at det virker som om prosjektet ikke var ordentlig fundamentert fra starten.

– Det gjør at det har oppstått problem på problem, og svekker ytterlig beslutningen som ble tatt, sier han.

Selv om kostnaden øker betraktelig, er Norvoll klar på at det er lite å gjøre med det nå.

– Vi får ikke gjort noe med det, siden det har passert point of no return. Jeg mener uansett at det er på tide å innrømme at det var en beslutning som ble tatt på forhastet grunnlag, sier han.

– Hva tenker du om at kostnadene på prosjektet kan bli enda større?

Jeg er ikke bygningsingeniør, men jeg registrerer at det har vært mange skjær i sjøen opp gjennom. Derfor mener jeg at det er et minimum at man innrømmer at det var feil, særlig når vi er kommet til det punktet der ikke er mulig å gjøre noe med, utdyper Norvoll.

Uenige

– Arbeiderpartiet støttet forslaget i 2016. Angrer dere på det i dag?

En viktig argumentasjon den gang, og som ble brukt overfor oss i Ap, var nettopp kostnadene, en argumentasjon som har falmet i løpet av de årene som har gått. Vi i Arbeiderpartiet har vært klare på hva vi har ment fra starten og var uenige i beslutningen. Men nå er vi som sagt forbi det punktet, slår Tomas Norvoll fast.