Langtidsplan for forsvarssektoren:

Slik skal kystvakta utvikles for framtida

Kystvakta skal videreføres med tre hovedtyper fartøyer; fire havgående kystvaktfartøyer med helikopterkapasitet, seks havgående fartøyer og fem kystnære fartøyer.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Det går fram av regjeringens proposisjon til Stortinget (2019-2020); «Vilje til beredskap – evne til forsvar», som er navnet på langtidsplanen for forsvarssektoren.

To av de havgående fartøyene er tilført som en konsekvens av at Kystvakten har overtatt det operative ansvaret for statlig slepeberedskap. Alle de seks havgående fartøyene inngår dermed i både slepeberedskap og ordinær kystvaktpatruljering, går det fram av proposisjonen.

Nordkapp-klassen skal fases ut og erstattes av tre nye kystvaktfartøyer i Jan Mayen-klassen. De nye fartøyene planlegges tatt i bruk i perioden fra 2021 til 2025. KV Svalbard skal moderniseres og erstattes med tilsvarende kapasitet når fartøyet nærmer seg slutten av levetiden etter 2030.

Kystvaktfartøyene som ikke har kapasitet til å ha helikopter om bord, vil nå sin tekniske levetid i langtidsperioden.

– Det legges opp til gradvis å gå over til en klasse med standardiserte fartøyer for å redusere kostnader, og for å effektivisere driften gjennom lik bemanning, kompetanse og understøttelse. De nye fartøyene vurderes leid og bemannet med militære besetninger, heter det i proposisjonen.

Bakgrunnen for satsingen også på Kystvakta ligger i økt aktivitet i Norges havområder som stiller økte krav til tilstedeværelse.

– Kystvakten er en militær avdeling og utfører et bredt spekter av oppdrag i henhold til Kystvaktloven gjennom daglig tilstedeværelse, myndighetsutøvelse, suverenitetshevdelse og støtte til det sivile samfunn. Kystvakten er en fleksibel kapasitet i de lavere deler av konfliktskalaen og bidrar til tilstedeværelse, kontinuerlig overvåking og situasjonsforståelse. Kystvakten skal bidra til å håndtere kriser og episoder som en del av den fellesoperative innsatsen, beskriver proposisjonen til Stortinget.