Frykter at mange tusen biler blir avskiltet etter koronakrisen

I midten av mars utvidet Statens vegvesen fristen for å gjennomføre EU-kontroll på bilen med to måneder, noe som har ført til en stor utfordring og det som kan føre til alvorlige konsekvenser. Nå er det nemlig en rekke bileiere som velger å droppe EU-kontrollen.
Nyheter

Statens vegvesen har gitt utsettelse av fristen for EU-kontroll til 187 000 biler. Normalt gjennomføres det i snitt 6.000-8.000 kontroller hver dag.

Per i dag er det gjennomført mer enn 18.000 færre EU-kontroller sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dersom dette blir en videre trend, blir det intet mindre enn 80.000 ekstra biler som skal til EU-kontroll neste periode. Resultatet av det kan bli lange køer, og at flere ikke får gjennomført kontrollen før fristen går ut igjen.

– Bilbransjen frykter at for mange utsetter å ta EU-kontroll. Verkstedene har ikke kapasitet til å ta titusenvis av ekstra kontroller én måned. Men verkstedene er åpne og kan operere med svært lav smitterisiko. Det er ingen grunn til å utsette EU-kontroll hvis du ikke er syk eller i karantene, sier Tor Simonsen, bransjefagligleder i Norges Bilbransjeforbund (NBF), i en pressemelding.

Blir avskiltet på stedet

Ifølge lovverket er alle bileiere ansvarlige for at bilen blir EU-godkjent innen fristen. Konsekvensen av at EU-kontrollen ikke gjennomføres innen fristen, er at det blir liggende en såkalt begjæring i Motorvognregisteret. Når da kontrollmyndighetene kontrollerer bilen og oppdager mangelen, blir den avskiltet på stedet.

Simonsen sier videre i pressemeldingen at dersom for mange utsetter nødvendig vedlikehold og reparasjoner, blir verkstedkøene i lengste laget. En konsekvens av dette, mener han, er at mange ikke har tilgang til trygge og kjørbare biler. Han oppfordrer dermed bileiere om å gjennomføre EU-kontrollen så snart som mulig.

Strekker seg langt

Både Statsminister og Helseminister har poengtert at alt som kan fungere som normalt, bør fungere som normalt, inkludert bilbransjen. Det er laget veiledere for smittevern både for kunder, ansatte og biler.

– Bilforhandlere og verksteder strekker seg langt for å imøtekomme kundebehov. Mange tilbyr seg å hente biler og man tar kontakt med eksisterende kunder. Skal du ha god, rask og trygg service er dette tiden, sier Simonsen.