Vesterålen Regionråd med uttalelse:

– Vesterålen regionråds arbeidsutvalg krever at Stokmarknes lufthavn snarest åpnes for normal drift

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtok 23. april 2020 en uttalelse. Bakgrunnen er at Stokmarknes lufthavn Skagen er stengt frem til tidligst 31. mai.

Widerøe på Skagen.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Tirsdag hadde arbeidsutvalget i regionrådet møte. Her rettet de kritikk mot at Stokmarknes lufthavn Skagen er stengt frem til 31. mai. Allerede i møtet kom mye av kritikken frem, men nå har de blitt enige om en offentlig uttalelse. Den kan du lese i sin helhet under:

Vesterålen er vertskap for to regionale lufthavner (Stokmarknes lufthavn, Skagen og Andøya lufthavn). Bare Andøya lufthavn er del av FOT- rutesystemet. Stokmarknes lufthavn er av Avinor vedtatt stengt fra 18. mars til 31. mai i år. I sommermånedene legges det opp til svært begrensede flyvninger fra/til lufthavnen.

Vesterålen regionråds AU ser med stor bekymring på konsekvensene av en slik langvarig stengning av Stokmarknes lufthavn.


Derfor er flyplassen på Skagen stengt, mens Andøya er åpen for trafikk

Avinor forklarer hvorfor de valgte å stenge Skagen, men holder flyplassen på Andenes åpen.


Vesterålen regionråds AU er tydelige på at vern om liv og helse alltid er i fokus, og regionen har velvillig bidratt til dugnaden i forbindelse med den nødvendige nedstegningen av samfunnet. Når samfunnet nå skal åpnes opp igjen, må fokus være på å sikre en videre bærekraftig utvikling i Vesterålen i det som fortsatt vil være meget krevende tider.

Reiselivsnæringen i regionen har lidd og lider fortsatt store tap. Når nordmenn nå oppfordres av myndighetene til å feriere i Norge, er vi avhengige av at også vår region er tilgjengelig for tilreisende. Da er gode samferdselsløsninger avgjørende, og det inkluderer en åpen Stokmarknes lufthavn med regulære flyvninger til Oslo, Bodø og Tromsø.

For pasientreiser medfører stengingen at reiser som tidligere kunne gjennomføres som dagsreiser, nå krever overnatting, med den belastningen for pasienten det medfører.

En langvarig stengning av Stokmarknes lufthavn vil føre til endringer i folks reisevaner, en utvikling som er vanskelig å reversere. Lufthavner blir nødvendigvis vurdert på bakgrunn av passasjertall, en stengning av Skagen og begrenset åpning i sommer vil være katastrofalt for bruken av lufthavnen i fremtiden.

Det vil påføre vår region betydelige tap om ikke Stokmarknes lufthavn snarest blir åpnet igjen.

Vesterålen regionråd har tidligere anmodet Samferdselsdepartementet at rutetrafikk til/fra Stokmarknes lufthavn også må implementeres i FOT-rutesystemet, for å få priser sammenlignbare med andre omkringliggende småflyplasser. Det er en betydelig ulempe for videreutviklingen av Vesterålen som reiselivsdestinasjon, at det er billigere å reise andre sammmenlignbare steder.

Høye kostnader på reise, og dårlig tilgjengelighet har betydelige negative ringvirkninger for næringslivet i Vesterålen og utvikling av regionen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg krever at Stokmarknes lufthavn snarest åpnes for normal drift, og forventer at lufthavnen tas med i FOT-rutesystemet.