Disse har fått tilskudd

Sigerfjord Fisk og Sortlandshotellene har fått mest i kompensasjon fra staten etter den nye "kontantstøtteordningen" for bedrifter.

Sortland Hotell har fått nest mest i kompensasjon etter at korona-utbruddet tok alle kundene, og hotellet måtte stenge.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Kompensasjonsordningen fra Staten skal gi foretak med stort omsetningsfall, som følge av virusutbruddet, en økonomisk kompensasjon. I Vesterålen er det Sigerfjordfisk AS og Sortlandshotellene AS som så lang har gått mest.