Hareide etter havarikommisjonens rapport:

– Jeg er takknemlig for Ramonas engasjement

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en kommentar til Vol etter offentliggjøring av rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport, og sier han er takknemlig for Ramona Linds engasjement i saken.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide tok imot Ramona Lind i departementet i Oslo i slutten av februar. Snart vil han gi svar på hvordan departementet skal følge opp rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Fredag kom havarikommisjonens rapport som ble utarbeidet på grunnlag av fire ulike vogntogulykker i løpet av vintersegongen 2019. En av de rammede var sønnen til Ramona Lind fra Sortland – Charlie Dan Lind – som flere uker etter ulykken døde av skadene.

Etter at rapporten ble offentliggjort av havarikommisjonen fredag, sa Ramona Lind til Vol at hun tidligere reagerte med sorg, men at det etter at hun hadde lest rapporten var sinnet som kom fram.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har siden fredag fått satt seg inn i rapporten, og skal studere den videre.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Nå har Statens Havarikommisjon for Transport gjort et grundig arbeid i å analysere vogntogulykker. Her kommer det fram noen alvorlige funn, spesielt knyttet til transportkjøpers ansvar. Vi skal nå lese nøye gjennom denne rapporten, og vurdere hvordan vi kan følge denne opp på best mulig måte i samarbeid med blant annet Statens vegvesen og NHO Logistikk og Transport, sier Hareide i en kommentar til Vol.

Ramona Lind og Knut Arild Hareide møttes i Samferdsesdepartementet i slutten av februar, der hun kunne legge fram sin ønskeliste til ministeren ut fra sine erfaringer etter ulykken og hennes undersøkelser i ettertid.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier til Vol at han er takknemlig for engasjementet til Ramona Lind i denne saken.

– Hun har løftet denne tematikken og gitt oss verdifulle innspill som vi skal svare på om kort tid. Jeg er for øvrig svært takknemlig for Ramona Linds engasjement for økt trafikksikkerhet generelt og for økt sikkerhet i tungtransport spesielt. Hun har bidratt til økt oppmerksomhet om dette, og har gitt oss gode innspill, som vi skal gi svar på om kort tid. Hennes personlige historie og sterke engasjement for bedre trafikksikkerhet har gjort inntrykk på oss alle, sier statsråden til Vol.


Ett år uten Charlie

I dag er det ett år siden Charlie Dan Lind kolliderte med et vogntog.