Pressekonferanse med politisk ledelse i fylket om tiltak rundt åpningen av skoler neste uke i opptak

Nyheter

Se pressekonferansen her.

I løpet av neste uke skal 6400 skoleelever starte opp igjen med undervisning i den videregående skolen i Nordland, i tillegg til de 1800 som allerede har begynt. Nordland fylkeskommune skal fra mandag også sørge for skoleskyss for svært mange elever i grunnskole og videregående skole. Fylkesrådslederen ønsker å invitere til pressekonferanse for å orientere om tiltakene fylkeskommunen gjør for å få gjennomført åpningen av både grunnskoler og videregående skoler på en tryggest og best mulig måte.


Til stede på pressekonferansen er:

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Hild-Marit Olsen

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar

Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal