Ekspertgruppe: – Sikkerhet og personvern ikke godt nok ivaretatt i Smittestopp-appen

En ekspertgruppe som har vurdert Smittestopp-appen, konkluderer med at sikkerhet og personvernet ikke er godt nok ivaretatt i dagens versjon av Smittestopp-appen.
Nyheter

Det melder Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Den uavhengige ekspertgruppen, som ble nedsatt 4. april av departementet, skulle gå gjennom kildekoden til appen og komme med innspill på eventuelle sårbarheter som burde rettes opp.

Ekspertgruppen kommer med flere anbefalinger for å forbedre sikkerheten og personvernet. De anbefaler blant annet at data som man ikke trenger skal fjernes med for eksempel kortere lagringstid. De mener også at det må vurderes en mer distribuert løsning, samt at appen deles opp i to ut fra det todelte målet smittesporing og analyse. Hvis det gjøre kan brukerne velge å delta kun for det ene formålet.

– Jeg vil takke ekspertgruppen for et veldig viktig arbeid. Den har kommet med gode forslag til forbedringer av sikkerheten og funksjonaliteten i appen, både underveis i arbeidet og i den endelige rapporten. Noen av innspillene har Folkehelseinstituttet allerede fulgt opp, mens andre skal de vurdere i tiden som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Helse- og omsorgsministeren mener rapporten er viktig i arbeidet med utviklingen av appen og for å rette opp feil og sårbarheter.

– Ekspertgruppens innspill vil bidra til å gjøre appen bedre og tryggere, sier Høie.

Siden smittesituasjonen er vesentlig annerledes nå enn da appen ble planlagt vil Folkehelseinstituttet legge en ny plan for fremdriften med testingen av appen. Denne planen vil komme i neste uke.