Endret oppstart for sommerruter på ferge

Med endret reisemønster i korona-tiden, justerer Nordland fylkeskommune sommerrutene på fylkesvegfergene.

Illustrasjonsbilde ferge.  Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Nyheter

- Vi endrer oppstart på sommer-rutene på omtrent samtlige fergesamband i Nordland. Dette da det er behov for å tilpasse ruteproduksjonen til den endrede etterspørselen i forbindelse med utbruddet av koronapandemien, sier samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth.

Færre reisende

Sommerrutene på ferje tilpasses forventet endret aktivitet. Derfor øker man ikke den planlagt kapasiteten like mye som andre år, eller sommerfergene settes inn noe senere enn planlagt.

- Alle rutene kjøres, men kapasitet, frekvens og oppstart- og avslutningsdato tilpasses de enkelte strekningene, sier Viseth.

Også beredskap

For ferjetrafikken er det viktig også av beredskapshensyn å redusere ressursinnsatsen noe. Viseth forklarer at man vil være i forkant av en eventuell oppblomstring av korona-pandemien.

- Det er nødvendig å sikre at rederiene har tilstrekkelig kapasitet i sine bemanningsplaner til å kunne stille mannskap dersom antall smittede øker igjen. Vi ber om forståelse for tiltakene, sier Viseth.

Går som normalt i dag

Samferdselssjefen påpeker at fergetrafikken nå går som normalt i fylket.

- Det er ekstrakapasiteten vi utsetter noe, rett og slett fordi det foreløpig ikke er behov for disse slik situasjonen er nå. Det er ingen utenlandske turister på tur, fordi grensene foreløpig er stengt. Vi starter opp sommerrutene da det er beregnet at økningen som kommer fra norske feriereisende vil være noe senere i år, avslutter samferdselssjef Viseth.

Her er kortversjonen av noen nøkkel-strekninger i Nordland:

Svolvær – Skrova – Skutvik, sommerperioden blir 22. juni - 31. august.

Festvåg-Misten, sommerperioden blir 22. juni – 16.august.

Sund – Horsdal – Sørarnøy, det settes ikke ekstra sommerturer lørdag i drift i år.

Jektvik – Kilboghavn og Forøy – Ågskardet, sommerrutene starter 1. juni som planlagt. Det settes ikke inn en tredje ferje i Jektvik - Kilboghavn i 3 uker i juli i år, Fykan ligger som reserve. I august kjøres fullt sommertilbud på Forøy – Ågskardet og Jektvik – Kilboghavn, til og med 31. august.

For ferjeruta i Rødøybassenget settes sommerperioden til 22. juni - 16. august.

Nesna – Levang, sommerperioden blir 22. juni – 31. august. Antall turer per dag blir som opprinnelig sommersesong, men dato for oppstart endres.

Tjøtta – Igerøy og Igerøy – Horn, ny sommerperiode 22. juni - 16. august, altså senere oppstart, men lengre periode og sommertrafikk lengre ut i august.

Tjøtta – Forvik med mellomsteder, sommersesongen blir 22. juni – 31. august. Antall turer per dag blir som opprinnelig sommersesong, men dato endres altså. Den samme sommerperioden gjøres gjeldende for den korresponderende ferjeruta Andalsvåg – Horn.

Søvik – Austbø – Flostad – Brasøy, det iverksettes ikke utvidet drift med B-ferja på lørdager, det vil si at lørdagsrute vinter også gjelder i sommer.

Hundåla – Mosjøen, det iverksettes ikke utvidet tirsdagstilbud i sommer.

Vennesund – Holm, ny sommerperiode 22. juni – 31. august. I tillegg aktiveres kun laveste sommerfrekvens (se rutetabell på tts.no).