Oppfordrer til bidrag til «Et hav av muligheter»

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet og går av stabelen 18. oktober. Årets aksjon har fått navnet «Et hav av muligheter». Vesterålskommunene oppfordres til å bidra.

Illustrasjon hav: Rekyl reklame 

Nyheter

- Først og fremst ønsker jeg å takke dere i Nordland for støtten til TV-aksjonen NRK i fjor og en flott innsats! Samarbeidet med kommunene i Nordland har en lang tradisjon, og er avgjørende for mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen som i år er 18. oktober. Over 96 prosent av Norges kommuner og fylker bidro til TV-aksjonen i fjor. Jeg håper at deres kommune vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen i år også, sier fylkesaksjonslederen i brev til kommunene i Vesterålen.

Årets aksjon har fått navnet «Et hav av muligheter».

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota.

Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. Med midler fra TV-aksjonen starter vi der problemet er størst: En tredjedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia.

Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker.