Revidert nasjonalbudsjett: Fremskrittspartiet vil gi 50 millioner til Andøya fiskerihavn

Fremskrittspartiet vil at revidert nasjonalbudsjett skal øremerkes Nordland i stor grad.
Nyheter

FrP prioriterer Nordland sterkt i deres innspill til revidert nasjonalbudsjett og foreslår tiltak for godt over 100 millioner kroner i fylket. Det er innspillene fra lokale stortingsrepresentanter Kjell-Børge Freiberg og Hanne Dyveke Søttar sammen med fylkesleder Dagfinn Olsen.

Formålet med tiltakene partiet legger frem er å bygge opp industri og lokalsamfunn. Innspillene FrP har gitt til revidert nasjonalbudsjett er å bevilge millioner av kroner til utdypning av Mo i Rana havn, legge av 50 millioner til Andøya fiskerihavn samt 0,6 millioner kroner til MS Gamle Helgeland.

De vil også prioritere Andøya fiskerihavn:

– Andøya fiskerihavn har lenge vært en bærebjelke i lokalsamfunnet. Da Kystverket førte driften av havnen over til fylket har det fått konsekvenser for driften. Derfor har jeg kjempet frem i gruppen vår at vi foreslår å gi 50 millioner kroner til prosjektet på Andøya. Andenessamfunnet har lenge trukket det kortet strået på nasjonalt hold. Uten havnen er det for meg klart at Andøya og Andenes kommer til å slite. Det eneste som gjenstår da er å sikre er en oppstartbevilgning, slik at vi over flere statsbudsjett får alle midlene som skal til for å få ferdig prosjektet.