«Vilt-midler» til Sortland og Andøy

Sortland og Andøy kommuner er tildelt viltfondmidler.

Andøy kommune får 42 500 kroner til elgtelling. 

Nyheter

Årets tildeling av viltfondsmidler i Nordland er nå ferdig, og i alt 19 søkere har tilskudd til sine prosjekter og tiltak. To av tiltakene er i Vesterålen.

- Som i tidligere år, er særlig kompetansebyggende tiltak og rekruttering til og tilrettelegging for jakt prioritert. Dette er i tråd med handlingsprogrammet til Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland (KrF).

Disse prosjektene i Vesterålen har fått midler:

- Andøy kommune, elgtelling med helikopter, kr. 42 500

- Sortland kommune med flere, etablering av Midtre Hålogaland viltforvaltningsråd, kr. 50 000