Krever FOT-ruter til Stokmarknes lufthavn

En samlet samferdselskomité i Nordland fylkesting krever at staten går inn og kjøper flyruter, såkalte FOT-ruter mellom Bodø og Vesterålen.

En samlet samferdselskomité krever FOT-ruter til Stokmarknes lufthavn, Skagen. F.v: Stig Odd Arnold Skogsholm (Ap), Iren Beathe Teigen (Sp), Svein Nilsen (Sp), Richard Dagsvik (FrP), Stig Tore Skogsholm (H), Per Christian Brennvik Jacobsen (Ap), Joakim Sennesvik (H).  Foto: Thor-Wiggo Skille

Nyheter

Stokmarknes lufthavn, Skagen har ingen offentlige FOT-ruter, men flyrutene drives fullt og helt av Widerøe på kommersiell basis. Koronasituasjonen har derfor gjort det krevende for reisende til og fra Vesterålen, når Widerøe nå har redusert avgangene mellom Vesterålen og fylkeshovedstaden.

– Det er jo hele poenget med FOT-rutene, nettopp at staten sikrer et godt flytilbud for befolkningen og næringslivet i regionen, sier Richard Dagsvik (FrP).

Viktig helsetransport

Også Senterpartiets Svein Nilsen påpeker viktigheten av at staten nå går inn og sikrer det særdeles viktige kollektivtilbudet til Vesterålen.

– Det handler både om pris og om frekvens. Vi har pasientreiser som er helt avhengig av dette tilbudet. Det er både en personlig og helsemessig belastning at det nå bare går to flyavganger i døgnet, påpeker Nilsen.

Statlig virkemiddel

At FOT-rutesystemet er en viktig faktor for å sikre flytilbudet i en region, ble svært tydelig da all rutetrafikk mellom Bodø og Evenes ble foreslått nedlagt. Her kom staten på banen, og så viktigheten av å opprettholde et normalt trafikkgrunnlag for regionen.

– Nå ser vi samme problemstillingen i Vesterålen. Det er i slike situasjoner at staten må komme på banen, og sikre tilbudet til regionen, påpeker Per Christian Brennvik Jacobsen (Ap).

Region i utvikling

Komitéleder Joakim Sennesvik (H), sier at fylkestinget nå skal behandle saken om «Fremtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen». Han påpeker at kortbanenettet er en sentral del av kommunikasjonen i et fylke som Nordland, og en samlet samferdselskomité har derfor laget et tillegg i forslaget til vedtak, der de snarest krever FOT-ruter til Stokmarknes lufthavn, Skagen.

– Det hjelper lite å ha en flyplass tilgjengelig i et område, hvis det ikke går fly dit. I dette tilfellet håper vi sentrale myndigheter ser at FOT-rutesystemet er nøkkelen for å opprettholde farten i næringslivet og utviklingen av regionen, avslutter Joakim Sennesvik.