Han blir sjef for alt i VOL

Vesterålen Online, Vesteraalens Avis samt Andøyposten endrer lederstruktur.

Ansvarlig redaktør i VOL, Geir Bjørn Nilsen, blir nå eneleder i avisa. ARKIVFOTO 

Nyheter

Styret i VA, ANP og VOL i Vesterålen bestemte i dag å innføre enledermodell i de tre mediehusene. Et enstemmig styre valgte samtidig å ansette Geir Bjørn Nilsen i stillingen i VOL (Vesterålen Online), Tony Gulla Sivertsen i Andøyposten og Martin Kristiansen i Vesteraalens Avis.

Alle tre er redaktører i de aktuelle mediehusene i dag, men får ansvaret også for den merkantile delen av driften fra 1. juli.

Mona Kristine Rosvold trer på samme dato inn i pensjonistenes rekker, og går av som daglig leder for de tre selskapene.

Hun fortsatte med dette ansvaret frem til sommeren, etter at hun 1. februar overlot tilsvarende ansvar i Harstad Tidende til Kjell Rune Henriksen.

Adm. dir. Harald H. Rise i Polaris Media Nord-Norge har overtatt som styreleder i VOL, Vesteraalens Avis og Andøyposten. Han sier seg veldig godt fornøyd med den nye organisasjonen og lederkabalen i Vesterålen. Geir Bjørn Nilsen vil lede den nye ledergruppen, som i tillegg til de tre enlederne vil bestå av Stina Helene Gustavsen og Jostein Norgård. Gustavsen leder markedsarbeidet i alle de tre selskapene, mens Norgård er økonomisjef både i disse selskapene og i Harstad Tidende.

– Dette er en sterk ledergruppe som vil sørge for at posisjonen vår i Vesterålen blir ytterligere styrket i tiden fremover, sier Rise i en kommentar.

Geir Bjørn Nilsen sier at han påtar seg en ny rolle med et visst vemod.

– Mona Kristine Rosvold har vært en klar stemme i Andøyposten, Vesteraalens Avis og VOL, men nå må vi klare oss uten hennes gode medvirkning. Det er synd. Hun kommer til å bli savnet.