Krever lavere forskuddsbeløp på Autopass for ferje

Både Sps fylkesråd for transport og infrastruktur og Nordland Ap vil ha den mye lavere.

Illustrasjonsbilde ferge.  Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Nyheter

– Forskuddsbetalingen på Autopass for ferje blir usolidarisk høy. For at flere skal kunne benytte ferjetilbudet må dette ordnes opp i. Nå må regjeringen sørge for å beholde redusert forskuddsbeløp. Vi kan ikke akseptere at de som har minst fra før av, skal være de som ikke får benytte seg av rabattordninger på ferje, sier Mona Nilsen, leder av Nordland Arbeiderparti i en pressemelding.

Covid-19

I forbindelse med Covid-19 ble forskuddsbeløpene på Autopass for ferje redusert til en tredjedel, for eksempel fra 3600,- (kjøretøy 0-8 meter) til 1200,-. Denne ordningen skal fra 1. juli 2020 tilbake til opprinnelig beløp 3600,-.

– Dette gir en organisert sosial ulikhet som vi ikke kan være bekjent av. De som har minst fra før ender med å betale mer for hver tur enn de som har råd til å kjøpe seg til denne rabattordningen, sier Nilsen, som mener samferdselsminister Knut Arild Hareide må kjenne sin besøkelsestid, og sørge for å redusere forskuddsbeløpene på Autopass for ferje til et nivå som de aller fleste kan benytte seg av, avslutter Nilsen.

Mot fylkesrådens vilje

Når inngangsprisen for Autopass-avtale settes opp igjen til 3600 kroner, er det mot fylkesråd Bent-Joacim Bentzens (Sp) vilje.

– Dette er en statlig ordning. Vi vil ha inngangssummen betydelig lavere, og håper de statlige myndighetene igjen kan se på dette. Vi vil uansett fortsette å presse på for å få inngangssummen ned på et akseptabelt nivå, påpeker Bentzen i pressemelding.

Følger statens priser

Gjennom koronatiden har en av statens tiltak vært å gi 20 prosent ekstra rabatt på fergene. Nordland fylkeskommune bruker også statens Autopass-ordning på fylkesvegfergene, og har fulgt samme rabattordning. I tillegg ble inngangssummen satt ned til 1200 kroner.

– I morgen justeres satsene tilbake til normalpris, også på de fergestrekningene Nordland fylkeskommune har ansvar for. Våre reisende har kunnet glede seg over en redusert pris på fergene i to og en halv måned, påpeker Bentzen.

Belastende høy sum

Bentzen påpeker at staten likevel burde beholdt den lave inngangssummen for å knytte seg på en Autopass-avtale.

– Vi vet at det kan være en belastende høy sum for en privatperson å gjøre et innskudd på 3600 kroner for å kunne billettere gjennom Autopass. Det er ingen grunn til at ikke staten kunne holdt seg til et lavt innskuddsnivå, selv om takstene nå justeres tilbake til normalen, avslutter fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.