Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank har fusjonert

I dag, 1. juli, avholdt ”nye” Sparebank 68° Nord sin første generalforsamling og sitt første styremøte på Leknes i Lofoten.

Representanter fra Harstadregionen i det nye styret: Fra venstre: styremedlem Astrid Mathiassen, styreleder Rudi M. Christensen, banksjef finans og virksomhetsstyring Tore Karlsen, styremedlem Geir Øverland og styremedlem Anny-Beth Rochmann Tande. 

Nyheter

Med det er den juridiske fusjonene av Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank et faktum, og regionen har fått en bank som er til stede på hele den 68. breddegrad, skriver Sparebank 68° Nord i en pressemelding onsdag kveld.

- Med representasjon fra alle deler av regionen i bankens nye styrende organer, og et felles DNA tuftet på omsorg for, og kunnskap om kundene, ligger mye til rette for å bygge én bank for hele denne unike regionen, mener styreleder Rudi M. Christensen.

Én bank for én region

- Fra i dag er vi syv bankkontorer med 55 kompetente og dedikerte medarbeidere som nå skal være med og realisere de mulighetene vi mener ligger i å samle våre krefter i denne fantastiske regionen med over 120 000 innbyggere. Og allerede fra høsten vil vi bli flere når vi åpner nytt kontor i Svolvær, informerer Tore Karlsen som nå går inn i rollen som banksjef finans og virksomhetsstyring.

Han poengterer at det å forene krefter under én større paraply, på alle måter handler om å styrke lokalbankens relevans og tilstedeværelse på den 68. breddegrad. Han understreker samtidig at ledelse og beslutninger vil være like nær kundene som de alltid har vært, og at det lokale fokuset skal være minst like sterkt som før.

- Ved å gå sammen har vi nå økt våre finansielle muskler og fått større løfteevne for næringslivet. Vi er nå i posisjon til å bli med på flere og større næringsprosjekter og ser frem til å være med på å bidra til videre utvikling av hele regionen, forteller banksjef for Harstad, Frank Kulseng.

- Vi får nå en regional bank med en solid kapitalbase, og evne til å konkurrere om nye kundesegmenter. Denne satsingen vil uten tvil komme hele regionen, både næringsliv og private, mener styreleder Christensen.

- Nå ser vi alle virkelig frem til å ta fått på de oppgavene som må til for å innfri vår egen ambisjon om å bli ÉN BANK for ÉN REGION, avslutter han.