Eksperter kritiserer WHO

Nyheter

Over 200 eksperter utfordrer WHOs offisielle syn på hvordan koronaviruset sprer seg. De mener luftbåren smitte er undervurdert.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og folkehelsemyndigheter i en rekke land fastholder at det først og fremst er to smitteveier vi skal bekymre oss for: inhalering av små dråper fra smittede personer like i nærheten, og berøring av infiserte flater for deretter å berøre øyne, nese eller munn.

Men andre eksperter mener at WHOs veiledning ikke tar høyde for at det er kommet stadig sterkere bevis for at viruset kan bli hengende i luften i lang tid i form av partikler kalt aerosoler, og at det også kan bevege seg flere meter.