Fraværgrensen som normal fra høsten

Fra høsten av gjelder fraværsgrensen som normalt ved videregående skoler i Norge.
Nyheter

Det melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Fra skolestart til høsten gjelder ikke de midlertidige reglene lenger, med unntak av for elever som starter på Vg4 påbygg.

– Når skolene starter fra høsten, vil fraværsgrensen gjelde stort sett som normalt. Dette betyr at elever i videregående skole på vanlig måte må dokumentere fraværet sitt. Jeg oppfordrer skolene til å bruke det handlingsrommet de har, slik at elevene får en best mulig skolehverdag, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Grunde Kreken Almeland i pressemeldingen.

Hvis elever har milde eller ingen symptomer på at de er syke, men som må holde seg hjemme, kan skolene vurdere noen alternative løsninger. Disse kan for eksempel være at de aktuelle elevene har organisert skolearbeid hjemmefra etter avtale med faglærer eller rektor.

– Slike løsninger vil gjøre at elever med milde symptomer kan holde seg hjemme, men likevel gjøre skolearbeid, sier Almeland, som poengterer at det er viktig at slike løsninger ikke er skal være langvarige.

Samtidig som man går tilbake til de ordinære fraværsreglene, vil også reglene om føringa av fravær på vitnemål og kompetansebevis gjelde fra høsten.

Unntak for elever ved Vg4

Noen av elevene som til høsten starter på Vg4 påbygg, vil samtidig måtte gjennomføre fag- og svenneprøver som ble utsatt i vår. Kunnskapsdepartementet melder at for at disse elevene ikke skal risikere så mye udokumentert fravær, ønsker de å innføre unntak fra fraværsgranden for disse elevene.