8.337 søkere fikk svar på skoleplass

Onsdag ble det første inntaket til videregående skole i Nordland gjennomført. Der fikk til sammen 8.337 søkere SMS fra inntakskontoret.
Nyheter

Det melder Nordland fylkeskommune (NFK) på sin hjemmeside.

Svarfristen i første inntak er 14. juli.

– Det er svært viktig at alle elever som har fått melding nå husker å svare da det er kort svarfrist, skriver NFK.

Ifølge fylkeskommunen fikk majoriteten av søkerne med ungdomsrett tilbud om skoleplass i første inntak. De som hittil ikke har fått tilbud og står på venteliste, får en ny sjanse i andre opptak 29. juli.