Deler ut 25,5 mill til bærekraftig utvikling

Troms og Finnmark fylkeskommune skal, i samarbeid med Nordland fylkeskommune (NFK), i år dele ut 25,5 millioner kroner til prosjektet som støtter opp under regjeringens nordområdepolitikk.

Illustrasjonsfoto fra Andøya Space Center.  Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nyheter

Det melder NFK på sin hjemmeside.

Tilskuddsordningen, som omfatter de to nordligste fylkene, heter «Arktis 2030» og skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen.

På grunn av regionreformen skal Innovasjon Norge Arktis forvalte 20 millioner kroner som skal gå til bedriftsrettede tiltak, mens de to nordligste fylkeskommunene forvalter de resterende 25,5 millionene.

Tilskuddsordningen har fire sentrale innsatsområder, som er kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer, samt næringsliv.

– Mobilisering i landsdelene er viktig

Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, er glad for å ha fått forvaltningsansvaret for Arktis 2030.
– Med disse midlene kan vi realisere mange gode prosjekter der bærekraftig samfunnsutvikling i nordområdene står i fokus, sier hun på NFK sin hjemmeside.

Hun er positiv til samarbeidet med NFK.

– Dette er et forvaltningsarbeid vi skal gjøre i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, for å sikre at midlene kommer hele landsdelen til gode.

Linda Helén Haukland (KrF), fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, er enig med Eriksen, og legger til:
– Det er viktig at aktører i begge fylkene er seg bevisst og benytter seg av denne ordningen. Mobilisering i landsdelene er derfor viktig.