Bø har lavest arbeidsledighet

Ved utgangen av juli var det 562 helt arbeidsledige i Vesterålen, mot 355 i 2019. Alle kommunene i Vesterålen, unntatt Bø, har større andel arbeidsledige enn gjennomsnittet for Nordland.

Arbeidsledigheten er fremdeles høy i Vesterålen og i Nordland, melder NAV i en pressemelding. 

Nyheter

Dette framgår av en pressemelding fra NAV Nordland.

Landsgjennomsnittet er 4,9 prosent. I Vesterålen er det bare Øksnes som har høyere ledighet enn dette.

Antallet arbeidsledige i Vesterålen økte med 203 personer fra juli i fjor til juli i år. Det er en økning på 37 prosent.

Hadsel er klart hard klart den største økningen, på 86 prosent – fra 68 til 147 personer. På den andre siden har Bø en økning på bare 6 prosent, fra 35 til 37 personer.

Øksnes er kommunen i Vesterålen som har høyest andel arbeidsledige, med 5,2 prosent, mens Andøy og Bø er lavest på lista og har 3,3 og 3,2 % arbeidsledige. Bare Bø har like lav arbeidsledighet som gjennomsnittet for Nordland.

I landet som helhet er 4,9 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledige.

Fortsatt høy ledighet i reiseliv og transport

Av de 3980 som er arbeidsledige i Nordland, er det flest som har bakgrunn fra reiseliv og transport. 535 personer har bakgrunn fra disse bransjene. Deretter følger industriarbeid, med 528, og butikk- og salgsarbeid med 413.

Svak nedgang i Nordland

Selv om fremdeles mange flere er helt arbeidsledige enn i fjor, skjer det en langsom nedgang. I Nordland arbeidsledigheten 3,4 prosent ved utgangen av juni, mot 3,2 prosent ved utgangen av juni.

VOL har tidligere skrevet om situasjonen blant annet ved utgangen av juni og ved utgangen av mai.Antall

% arbeidsstyrken

Økning

Økning %

Hadsel

147

3,6 %

68

86 %

37

3,2 %

2

6 %

Øksnes

116

5,2 %

57

97 %

Sortland

187

3,4 %

72

63 %

Andøy

75

3,3 %

4

6 %

Totalt, Vesterålen

562


203

37,2 %

Nordland

3980

3,2 %

1629

69 %