Lødingen får 245.000 i gebyr for ulovlig anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har gitt Lødingen Kommune et gebyr på 245.000 for å ha latt en bedrift lage kulverttrasé uten å først legge prosjektet ut på offentlig anbud.

Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen i Lødingen erkjenner at kommunen skulle utlyst anbudet for ny kulvert.   Foto: Arkiv

Nyheter

Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen sier at kommunen godtar gebyret.