Her er det flest arbeidsledige og permitterte

Øksnes kommune kommer dårligst ut med tanke på antall helt arbeidsledige, samt for antall permitterte, ved utgangen av august.

Nav-kontoret i Øksnes. 

Nyheter

Ved utgangen av august var det 3 735 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent. I juli var arbeidsledigheten 3,2 prosent i fylket.

I Vesterålen er det kun Andøy kommune som har lavere arbeidsledighet enn nivået på fylket, med 2,7 prosent helt ledige.

I motsatt ende av skalaen har vi Øksnes kommune. Her var prosentandelen helt ledige hele 4,4 prosent. Alle de andre vesterålskommunene ligger under fire prosent helt ledige.

Samtidig er landets ledighet som helhet på 4,3 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 122 229 personer som er helt ledige. Vi ligger med andre ord ikke så veldig dårlig an i Vesterålen.

Oversikt arbeidsledighet


Antall% av arb.styrkeEndr. -19 ant.Endr. % -19
Andøy622,723
393,41350
Sortland1763,27168
Hadsel1263,15476
Øksnes1004,453113

Dobbelt så mange permitterte

Også når det kommer til prosentvis permitterte havner Øksnes på en jumboplass for Vesterålen. Her var hele fire prosent av arbeidsstyrken permitterte ved utgangen av august, mot det halve i alle de andre vesterålskommunene.

Oversikt permitterte


AntallAndel % av arbeidsstyrken
Andøy372
192
Sortland1042
Hadsel662
Øksnes954