– Nord-Norge trenger 30.000 nye arbeidsplasser

For å opprettholde dagens velferd må det skapes 30.000 nye lønnsomme areidsplasser bare i Nord-Norge de neste 10 årene. Det kommer fram i en ny rapport fra NHO.

Sjømatnæringa er ifølge NHO en av de sentrale næringene når målet om 30.000 flere arbeidsplasser i nord skal nås på de neste ti årene.   Foto: JAN HARALD TOMASSEN

Nyheter


Direktør for NHO Arktis, Målfrid Baik sier det i landet totalt må skapes 250.000 nye arbeidsplasser for å sikre at statens inntekter er nok til å sikre dagens velferdsnivå. Forutsetningen er at arbeidsplassene også er lønnsomme og medfører skatteinntekter.

Det er i rapporten "Neste trekk" at NHO trekker opp behovet for fremtidige arbeidsplasser.

– Men dette er vel i overkant ambisiøst i en landsdel som mer er prega av befolkningsnedgang?

Jo, men det er også en landsdel med store verdier. Skal vi få til dette, må alle imidlertid jobbe i lag. Selv om begrepet er litt forslitt, så kan du godt si at det må en dugnad til, mener Baik.

Hun legger til at den beste måten sikre verdiene, er å skape aktivitet der ressursene er.

TILPASNING: Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis etterlyser bedre sammenheng mellom utdanningstilbud og næringslivets behov. Foto: Christer Pedersen

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis etterlyser bedre sammenheng mellom utdanningstilbud og næringslivets behov. Foto: Christer Pedersen

Mer av det eksisterende

NHO-direktøren forklarer at det som trolig vil være den minst utfordrende veien mot å nå målet om 30.000 arbeidsplasser, er å videreutvikle dagens næringer, spesielt innafor fiskeri og havbruk.

– Men også bergverk, energiproduksjon, olje og gass og reiseliv er viktige næringer., sier hun.

– Er ikke olje- og gassnæringen ei næring som kanskje ikke vil vokse voldsomt i nord fremover?

– Nå har denne rapporten et tiårsperspektiv, og vi kommer til å leve godt av næringa også de neste ti årene. Men så gjelder det å ta vare på kompetansen fra bransjen til bruk i andre næringer også.

Kompetanse-hindring

Likevel tror Målfrid Baik at en av de største utfordringene for vekst i næringslivet er mangel på kompetanse.

– 60 prosent av bedriftene våre sier de ikke alltid får tak i riktig kompetanse. Det er en kjempeutfordring, sier hun.

NHO mener derfor utdanningsinstitusjoner må være opptatte av at tilbudet står i stil med behovet for arbeidskraft.

– Utdanning innafor havbruk har allerede vokst som et resultat av etterspørsel. Men det er viktig at det er en god dialog mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner, sier hun.

Baik sier inntrykket de har fra medlemsbedriftene, er at det ofte er fagarbeidere som det er mangel på.

– Men utviklingen går raskt blant annet med tanke på digitalisering, så høyere utdanning må være kobla på. Vi mener egentlig at næringslivets behov må vektes bedre, sier hun.

Men det er ikke bare kompetanse som NHO mener er en utfordring for å skape flere arbeidsplasser.

Går tregt

– Det er i mange kommuner en utfordring at planarbeid går tregt, trolig på grunn av manglende kapasitet. Skal det være mulig å etablere ny virksomhet eller utvide eksisterende, er infrastruktur som veier, vann, strøm og arealer sentrale. Det må tilrettelegges bedre, mener Baik.

I rapporten fra NHO som ble offentliggjort denne uke pekes det på at 75 prosent av verdiskapingen skjer i private virksomheter. Totalt finnes det 200.000 bedrifter i Norge og de aller fleste er små og mellomstore med under 100 ansatte.

Det pekes og på at verdiskapingen i distriktene er stor, nettopp fordi mye er basert på naturressurser. Totalt utgjør naturressursbaserte næringer om lag 25 prosent av verdiskapingen.