Sp vil legge ned flere direktorater

Det er ikke bare Politidirektoratet som skal bort om Senterpartiet får bestemme. Partiet vil også kutte flere direktorater i utdanningssektoren.
Nyheter

– Da vi satt i regjering i 2007, var det 59 direktorater. Nå har det vokst til 70. Antallet må ned, sier Marit Arnstad, leder av Sps programkomité, til Aftenposten.

– Vi er nødt til å gå gjennom hele organiseringen av statlig forvaltning og særlig økningen av direktorat og tilsyn. Trenger vi alle disse direktoratene? Hvilke kan legges ned, nedskaleres, slås sammen eller kan noen av oppgavene føres tilbake til departementet, spør Arnstad.

Hun peker ut politi- og utdanningssektoren som moden for kutt. I dag er det fire direktorater innen utdanning:

Utdanningsdirektoratet med 330 ansatte, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) med 150 ansatte, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Dikut) har 130 ansatte og Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning (Unit) har 200 ansatte. Alle disse direktoratene overlapper hverandre, mener Arnstad.

Sp vil i tillegg legge ned Politidirektoratet og Regelrådet (åtte ansatte), og de ønsker en «kritisk gjennomgang» av Valgdirektoratet som har 24 ansatte.