Adolfsen-familien overså forbud om videresalg av barnehager

Adolfsen-familien skreiv under på aldri å selge, men solgte barnehagene likevel. Det er et forbud som Adolfsen-familien har oversett minst åtte ganger.

Kristian og Roger Adolfsen.  Foto: Arkivbilde

Nyheter

Det er Klassekampen som gjennom en serie avisartikler har satt fokus på at omsetning av barnehager er god butikk i Norge.

Nylig skrev avisa at flere kommuner solgte billige barnehage-tomter, men la inn forbud mot videresalg i kontraktene. Det er et forbud som Adolfsen-familien har oversett minst åtte ganger, påpeker Klassekampen.

I 2011 kjøpte barnehagebaronene Roger og Kristian Adolfsen barnehagene Bjørneborgen, Mellommyra og Kjeldmyra fra Bodø kommune.

Bodø kommune har tinglyst et forbud mot videresalg på til sammen fire barnehager. «Forbud mot salg uten samtykke fra Bodø kommune», står det i heftelsen som er tinglyst på eiendommene.

I oktober i fjor ble barnehagene solgt til det australske fondet Whitehelm Capital – uten at Bodø kommune fikk beskjed. Handelen var det største salget av barnehager i Norge noensinne, fastslår Klassekampen som har gransket salget og funnet en rekke heftelser på eiendommene. Blant annet åtte barnehager der kommunene har lagt inn forbud mot salg.

Fredag skrev avisa om forkjøpsrett som flere kommuner har tinglyst på eiendommene. Kommunene ble ikke varslet om salget.

Det er et klart brudd på avtalen, sier Gunnar Kjetil Eriksen, jusprofessor ved Universitetet i Tromsø til Klassekampen.

– Dette er soleklar juss. Kommunen har lagt inn et forbud mot videresalg. Det er vel for å forhindre at disse eiendommene blir et objekt for spekulasjon. Forbudet er en del av avtalen, og den er gyldig, sier Eriksen.

Roger Adolfsen, styreleder i Pioneer Property Group, selskapet som satt igjen med gevinsten etter barnehagesalget i fjor, kommenterer ikke forbudene mot videresalg, men skriver i en e-post til Klassekampen. Der skriver han blant annet «Som nevnt er det ikke uvanlig at det er forskjellige juridiske vurderinger». I e-posten åpner han også for forhandlinger med kommunene, og skriver at dersom kommunene er uenige i deres vurderinger, vil det være naturlig å føre en dialog direkte med disse.