Øksnes på ledighetstoppen i Vesterålen

Med 4,3 prosent arbeidsledige, er Øksnes på toppen av ledighetsstatistikken for Vesterålen.
Nyheter

Det kommer frem av de nye tallene for september som NAV sendte ut som pressemelding fredag morgen.

4,3 prosent vil si i alt 97 arbeidsledige i Øksnes i utgangen av september. I forhold til samme tid i fjor er det en økning på 21 personer.

Øksnes er også i toppen når det gjelder delvis ledige blant vesterålskommunene. 78 personer, 3,5 prosent av den arbeidsdyktige befolkningen i kommunen er delvis ledige.

For øyeblikket er det 87 permitterte i Øksnes, som vil si 3,9 prosent av arbeidsdyktig befolkning.

Tallene over helt ledige gjør at Øksnes er den kommunen i Nordland som har de sjette høyeste ledighetstallene. Moskenes er på bunn med 11,5 prosent.

Likt i Hadsel, Andøy og Sortland

I Sortland, Hadsel og Andøy er statusen at 2,6 prosent er helt arbeidsledige for øyeblikket. For Sortland vil det si 143 personer, mens Hadsel har 107 helt ledige. For Andøy er tallet 59. I både Hadsel og Sortland er dette 35 personer mer enn på samme tid i 2019.

I Sortland er det 2,2 prosent som er delvis ledige – totalt 123 personer, mens Hadsel har 76 delvis ledige, som vil si 1,9 prosent av arbeidsfør befolkning. For Sortland er dette 53 personer mer enn på samme tid i fjor, for Hadsel 40.

Andøy har 15 flere delvis ledige enn i september 2019, totalt 54 personer ved utgangen av september i år.

I Sortland er det 65 permitterte, mens det er 37 i Hadsel og 35 i Andøy med samme status.

Markant oppgang også i Bø

Oversikten fra NAV viser også at Bø er kommunen i Vesterålen med prosentvis nest størst ledighet. I alt er 3,2 prosent helt ledige i kommunen. I 2019 var det på samme tid 24 ledige, mens det i 2020 er 37. Også blant delvis ledige er det en økning. I 2019 var det registrert 18 delvis ledige i Bø, mens det i 2020 på samme tid har økt til 29.

Moskenes er på bunnen av alle statistikkene fra NAV som er sendt ut.

Ifølge pressemeldingen fra NAV, er det blitt 463 færre arbeidssøkende i Nordland den siste måneden. Det var 3.280 helt ledige, som vil si 2,6 prosent av alle arbeidsføre. I utgangen av august var 3.0 prosent helt ledige. I fjor på samme tid ledigheten 1,7 prosent.

På Landsbasis er prosenttallet 3,7, som vil si 105.289 personer.

– Det er gledelig at vi fortsatt ser nedgang i ledigheten, men det er bekymringsfullt at antall langtidsledige nå øker, uttaler direktør ved NAV Nordland, Cathrine Stavnes, i pressemeldingen.

Hun oppfordrer ledige til å bruke tiden fremover på å finpusse CV-en og øke sin kompetanse.

– Det kan finnes muligheter for jobb i andre bransjer, sier hun.