Hadsel kommune prøver tidsmåling

Det neste året skal hjemmetjenestene i Hadsel kommune teste ut fordelene og ulempene med tidsmåling.

Ola Morten Teigen og Hadsel kommune setter i gang et nytt prosjekt for å kartlegge tidsbruken i hjemmetjenestene.   Foto: Arkiv

Nyheter

Det skriver Hadsel kommune i en pressemelding.

Dette innføres som et pilotprosjekt og skal vare det neste året. Målet er det skal skapes en bedre oversikt fordelingen av tidsbruken i hjemmetjenestene.

Kommunedirektør, Ola Morten Teigen, påpeker i pressemeldingen at han vil understreke at tidsmåling ikke er det samme som tidsstyring. De ansatte skal jobbe på samme måten som før.

Mer effektiv

– Men vi ønsker å kartlegge hvor mye tid som brukes hos pasientene, til transport og til administrativt arbeid. Hele poenget er å finne mer effektive måter å håndtere transport og administrativt arbeid, slik at det blir mer tid til pasientene, sier Teigen.

Det var administrasjonen som kom med ønsket om en kartlegging av tidsbruken.

Helse og omsorgssjef Marion Celius.  Foto: Tone M. Sørensen

Helse- og omsorgssjef Marion Celius, trekker frem at Hadsel kommune har stadig flere eldre om en sammenligner med innbyggere i yrkesaktiv alder. Dette skaper utfordringer med tanke på fagpersonell og økonomi.

– Samlet sett gjør dette at vi har behov for å gjennom tjenestene, se at vi utnytter ressursene våre godt nok, og at vi benytter riktig personell på rett plass, opplyser Celius i pressemeldingen.

Brukes av 35 andre

Systemet som skal brukes, heter Giant Leap og brukes av 35 andre kommuner i Norge. Hovedutvalget for helse og omsorg, og hovedtillitsvalgte fra Delta og Norsk Sykepleierforbund har også stilt seg bak.

– Tidsmåling kan ikke brukes til å overvåke ansatte, noe leverandøren har gitt oss både garanti og dokumentasjon på. Hadsel kommune har ingen intensjon om å overvåke personell, men trener faktabaserte tall på hvor ressursene blir brukt, påpeker helse- og omsorgssjefen.