– Vi som foreldre må vise at vi bryr oss

FAU ved Melbu barne- og ungdomsskole ser med bekymring på barne- og ungdomskulturen.

Møte i FAU ved Melbu barne- og ungdomsskole, der klassekontaktene var til stede og ungdomssituasjonen på Melbu ble diskutert.   Foto: Innsendt

Nyheter

Ifølge en pressemelding holdt FAU møte med klassekontaktene ved Melbu barne- og ungdomsskole mandag kveld for å diskutere miljøet blant barn og unge på stedet.

– Det viktigste som kom frem var at vi som foreldre må vise at vi bryr oss, og vi må få frem i lyset hva slags behov vi ser og erfarer at barn og ungdom trenger. Vi må begynne med å snakke med våre egne barn hjemme, skriver FAU i pressemeldingen.

FAU skriver at de setter stor pris på initiativet fra ledelsen ved skolen etter at problematikken med det usunne ungdomsmiljøet på Melbu dukket opp. Nå vil de invitere, sammen med skolen, på et tverrfaglig møte, der utfordringene skal tas opp. FAU skriver også at ting har skjedd raskt i det siste.

Full kalender

Politiet har også besøkt skolen, mens helsesøster har full kalender med samtaler, politikere og administrasjon i kommunen har også satt ungdomssituasjonen på Melbu på dagsorden. FAU har også sine egne tiltak de vil sette i verk, meldes det i pressemeldingen.

– Det er viktig at vi tenker langsiktig i dette arbeidet, opplyser FAU ved Melbu barne- og ungdomsskole.

Tiltakene er natteravner og ungdomsklubb.

Ifølge pressemeldingen meldte klassekontakter seg som frivillige til å koordinere prosjektet med natteravner, for at dette skal settes i system. Det er aktuelt med vandringer fra tidlig ettermiddag til sen kveld, med et mål om å skape en trygghetsfølelse i gatene. Et annet mål er å skape en dialog mellom barna og unge og de voksne, som skal ta seg tid til å snakke med barn og unge som oppholder seg ute.

Stort behov

Videre nevner FAU at det er et stort behov for en ungdomsklubb på Melbu. Det er et ønske om et sted der ungdom kan ha en tilhørighet og få eierskap til, og der de selv kan bestemme innholdet.

– Det er flere ting som må pusles sammen for at et slikt tilbud skal bli en realitet. Men det viktigste er at vi holder på engasjementet og setter fremdriften i system, melder FAU.

Saken kommer til å være på agendaen til neste FAU-møte, og de vil bringe dette videre til kommunens administrasjon og politikere.

Det ble også lagt frem flere lokasjoner som kan vøre aktuelle.

– Det ble nevnt at det finnes midler. Engasjementet var stort for å få til dette raskt. Det er også behov for en dedikert voksenperson med kompetanse og engasjement. Det vil være avgjørende for å lykkes, ikke bare med ungdomsklubben, mens også for å bidra til et godt ungdomsmiljø, avslutter FAU ved Melbu barne- og ungdomsskole.