Andøy kan få landslinje

Det er ikke lagt opp til store endringer i studieretningene for de videregående skolene i Vesterålen fra 2021-2025.

Få endringer i studietilbudene ved Hadsel, Andøy og Sortland vgs  Foto: Akrivfoto/montasje

Nyheter

Det er stort sett det samme tilbudet som i dag som går igjen i oversiktene som ble lagt frem torsdag, men det er noen endringer. Spesielt vesterålsungdom som har lyst til å utdanne seg til dronepilot kan nå få muligheten til å gjøre det i regionen.

På Andøy videregående skole er det nemlig planlagt ei landslinje for dronepilotutdanning, søkt om av Nordland fylkeskommune. Det er Utdanningsdirektoratet som tar den endelige avgjørelsen om det blir en landslinje. Utdanningen er planlagt i samarbeid med Andøya Space Center, som skolen allerede har et samarbeid med.

Må pendle

Skolen skal fortsatt ikke ha noe tilbud innen yrkesfaglige utdanninger, foruten det første året. Det betyr at elevene fra Andøy som velger disse retningene, må pendle de to neste årene.

På Sortland videregående skole ønskes det videreført et tilbud innen studiespesialisering, helse- og oppvekstfag og fiske og fangst ved avdelingen i Øksnes.

IKT-servicefag flyttes til Hadsel og blir en del av informasjonsteknologi og medieproduksjon, mens salg, service og sikkerhet skifter navn til service og sikkerhet.

Legges ned

På Hadsel videregående skole er det allerede klart at design og håndverk er lagt ned fra dette skoleåret, mens frisørlinja forsvinner fra neste skoleår. Restaurant og matfag og kokk og servitør er også borte fra dette skoleåret.

Andreåret på byggteknikk utgår og blir erstattet av tømrerfaget, mens klima, energi og miljøteknikk erstattes av ventilasjon, membran og taktekking fra skoleår 2. Faget elenergi utgår og erstattes av elenergi og ekom, mens medieproduksjon endrer navn til medieproduksjon og informasjonsteknologi.

Transport og logistikk på skoleår 2 blir en del av faget teknologi og industrifag.