Mindre ras fra fjell i Kjerringnesdalen

VOL ble onsdag kveld gjort oppmerksom på masser i fjellsiden som kan tyde på at det har gått ras i Kjerringnesdalen.

Det er tydelige spor av masser som går over snøen, som tyder på at det har gått ras  Foto: Vegard Oksnes

Nyheter

Det er Vegard Oksnes som har sendt oss bildene fra Kjerringnesdalen. Oksnes forteller han fikk øye på raset innerst i dalen. Raset ble synlig like før innslaget på Sigerfjordtunnelen. Basert på at det ligger sand og stein over snøen, tyder alt på at det har rast ut ganske nylig.