Ny læreplan skal gjøre undervisningen mer praktisk

I dag var lærere og skoleledere i Hadsel samlet til fagdag, hvor de blant annet fikk praktiske oppgaver i entreprenørskap som elevene skal få bryne seg på senere.

PRAKTISK LÆRING: Nora Marie Wisløff, Gøril Olufsen og Henk Sants likte undervisningsopplegget til Ungt Entreprenørskap, hvor elevene skal lære ved å utvikle praktiske ideer.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Da VA/VOL var innom, satt seminardeltakerne i grupper hvor de skulle utvikle ideer for Storheia Arena. I arbeidet gikk de gjennom et slags spill, hvor deltakerne ledes gjennom forskjellige viktige faser fram mot den ferdige ideen.

– Kan starte med svake ideer

Nora Marie Wisløf, som jobber for Flyktningetjenesten på Stokmarknes, synes opplegget har vært nyttig.

– Det er tydelig at man kan starte med ganske svake ideer og komme fram til noe som er brukbart, sier hun.

Hindrik Sants, lærer i økonomiske fag ved Hadsel Videregående, er enig, og forteller at han allerede bruker praktiske oppgaver i sin egen undervisning.

– Jeg har erfart at det er veldig bra å bruke entreprenørskap som undervisningsmetode, sier han.

Dette spillet, og oppgaven om hvordan Storheia kan bli et folkefjell, skal brukes på en innovasjonscamp for ungdommer i Hadsel 23. november.

Nasjonal fagfornyelse

Hedda Eldøen og Torunn Antonia Hansen, som jobber for Ungt Entreprenørskap Nord-Norge, forteller at de jobber ut fra den nasjonale fagfornyelsen, som skal gjelde både for både barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående. I denne fagfornyelsen er det et mål at undervisningen skal bli mer virkelighetsnær. Derfor vil de bygge broer mellom skoleverket og arbeidslivet.

– Vi opplever at arbeids- og næringslivet i Vesterålen er veldig framoverlent og interessert i å bygge disse broene, konstaterer Hansen.

Som en del av undervisningen skal elevene få mulighet til å starte egne bedrifter, hvor de jobber for å sette ideene sine ut i praksis.

Fagfornyelsen blir innført gradvis i skoler over hele landet. Først tar 1.-9. trinn ta i bruk de nye læreplanene, i år og neste år. Deretter blir læreplanene i 10. og VG1 fornyet i 2021 og 2022. I 2022 og 2023 tar VG2 og VG3 i bruk de nye læreplanene.